نهمين نمايشگاه بين المللي مرمر، بخش توليد و فرآورده هاي سنگ هاي طبيعي در محل CNR اکسپو استانبول- ترکيه کار خودش را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاري موج، در نمايشگاه فوق و در فضايي حدود 300 متر مربع توليدکنندگان ايراني بصورت پاويون ج.ا.ايران با محوريت شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي حضور دارند